Isik Organisatieadvies.


Ervaren in onderwerpen waarin bestaande informatievoorziening een opkikker kan gebruiken of deze aan nieuwe verplichtingen of innovatieve mogelijkheden aan moet worden gepast.

Branches waar ik ruime ervaring in heb zijn met name de overheid (gemeenten, provincies, rijksoverheid, UWV, Belastingdienst) en woningbouwcorporaties.

Thema’s waar ik veel kennis en ervaring op heb: ketensamenwerking, gebruik van basisregistraties en –gegevens, procesinnovatie, fraudebestrijdingssamenwerking, initieren en begeleiden veranderingen.

Rollen waar ik in actief ben geweest: adviseur inhoudelijk, projectleider, informatiearchitect, analist, relatiemanager, In alle gevallen wordt de rode draad gevormd door het structureren van informatiestromen binnen organisaties, tussen afdelingen en tussen verschillende organisatie.

Contactgegevens:


Kurt Isik

Telefoon: 06 – 8151 7429

Mail: kurt apestaart isik punt nl

Kijk op mijn LinkedIn profiel voor meer informatie over door mij uitgevoerde werkzaamheden in het verleden.